Rembugan Bareng Ketua SPPQT Sing Anyar

Solotigo - Dino iki konco-konco LSD kumpul neng SPPQT, Tepate manggon neng ruangan LSDPQT tingkat loro Kalibening. Onone kumpul iki sak perlu acara rembugan bareng ambek Ketua SPPQT sing anyar -Kang Abdul Rohim. Anane sing teko enek Arzaq (Ketua LSD), Edi (Tanggi), Burhan (Tapang), Kang Dul (Ketua SPPQT), Kang Lison (eks. Bidang Pemuda), Ervan (LSD Sejahtera), Taryo (Calon LSD Bumi Makmur) Yuan, karo kang Hery (LSD Wonosobo).  Rembugan iki dimulai ket jam telu sore tekan mbengi. 

Acara rembugan iki awale dibukak karo kang Arzaq sing nuturake kondisi LSDPQT dino-dino iki. Kang Arzaq nganda'ake nang kono yen saiki kondisi LSDPQT perlu dikuati meneh amergo akeh anggota karo pengurus sing ngelokro. 

Nanggapi pembukaan seko kang Arzaq, Kang Dul ora langsung nanggapi. Dekne malah njaluk diprintke AD/ART karo manfesto sing wis pernah digawe konco-konco naliko tahun 2012 kepungkur. Kejobo kui kang Dul yo njaluk diceritakake sejarah awal LSD, opo tujuane? opo kegiatane? 

Kahanane pas jagongan mbi bang Dul (06/08/2016) 


Pentinge Miker Kritis Nggo Cah Enom-enom
Bar moco AD/ART karo Manifesto, kang Dul ngandaake yen awake dewe perlu mulai mikirake meneh moco ning AD/ART/ lan Manifesto iki. Kang Dul ngenehi contoh ning pasal sing ngandakake yen saiki akeh cah enom dibelenggu karo kondisi ekonomi sing njajah, nah ning kono kang Dul nakokake karo asas karo prinsip 'kreativitas' sing menurute deknen kui ora cocok. 

Yuan sing seko Wonosobo ditanggap karo kang Dul, dekne dijaluki kang Dul miker opo bedane LSD karo Paguyuban. Pas ditakoni kui Yuan ngandaake yen dekne seneng kumpul guyon ketemu konco akeh sing teko ngendi-ngendi. Kejobo kui Yuan cerito yen dekne ngarep mugo-mugo engko LSD isoh ngewangi petani ning daerahe ben isoh urip mulyo. 

Nanggapi masalahe Yuan, kang Dul ngomong yen LSD perlu dibenahi meneh ben LSD isoh dadi alat perjuangan. Nah, ben dadi alat perjuangan amergo perlu ngelakoni pirnag-pirang lakon yo kui;
  1. LSD Paguyuban lan LSDPQT kui alat perjuangan sing meh nganakake perubahan ning nasibe wong cilik. Nah, kudu wong tani iki akur, guyub kanthi semangat bareng-bareng ndandani organisasi sing semrawut ben luwih kethotho. Syarat organisasi sing kuat kanthi dukungan anggota sing solid iki wis kudu enek mergo perjuangan ngelawan penjajahan ekonomi sing jenenge neoliberalisme karo kapitalisme. 
  2. Manifesto LSDPQT kudu direvisi amergo sing enek sak iki kui jenenge rekomendasi. Manifesto kui pernyataan sikap dadi ora hasil rapat tindak lanjut.
  3. Kader utowo anggota LSDPQT kui calon pemimpin lan penerus paguyuban dadi kudu sak iki mulai ngewangi kerjo mbangun paguyuban utowo kelompok  nik ndesane. nah, neng bidang-bidang ning SPPQT dekne ngarepake supoyo kader LSDPQT iki iso dadi kader siap pakai sing iso nyancut-taliwondho karo serikat.
Kui mau hasil rembugan sing dianakake LSDPQT karo Ketua SPPQT kang Abdul Rohim. Mugo-mugo hasil iki iso dadi awal kanggo nyambut gawe ndandani LSD ning ngarep.  (AB.)
  
SHARE
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar :